Oktober 2020


Freitag, 30.10.2020 - 19:30 Uhr
-
-29 freie Sitze
Aktionspreis bis 30.10.2020
Ausverkauft
 
Samstag, 31.10.2020 - 19:30 Uhr
-
-38 freie Sitze
Aktionspreis bis 31.10.2020
Ausverkauft
 
November 2020
Sonntag, 01.11.2020 - 15:00 Uhr
-
-13 freie Sitze
Aktionspreis bis 01.11.2020
Ausverkauft
 


Freitag, 06.11.2020 - 19:30 Uhr
-
-20 freie Sitze
Aktionspreis bis 06.11.2020
Ausverkauft
 
Samstag, 07.11.2020 - 19:30 Uhr
-
-10 freie Sitze
Aktionspreis bis 07.11.2020
Ausverkauft
 
Sonntag, 08.11.2020 - 15:00 Uhr
-
-13 freie Sitze
Aktionspreis bis 08.11.2020
Ausverkauft
 


Samstag, 14.11.2020 - 19:30 Uhr
-
-20 freie Sitze
Aktionspreis bis 14.11.2020
Ausverkauft